Equipo técnico/Equip tècnic

L’equip redactor del Pla Director de la Bicicleta de València (PDBV) està compost per la UTE Mcrit-Cercle:

 • Ignacio Díez Torrijos-Enginyer agrònom col·legiat 2585, màster en arquitectura del paisatge, doctor per la Universitat Politècnica de València [CERCLE]
 • Anna Bonet Asensi-Arquitecta, màster en arquitectura del paisatge [CERCLE]
 • Iván Ramón Navarro-Geógrafo [CERCLE]
 • Julio Díaz García-Geógrafo [CERCLE]
 • Andreu Esquius – Expert en planificació de la mobilitat urbana sostenible i el transport [MCRIT]
 • Andreu Ulied – Expert en planejament estratègic territorial, de la mobilitat sostenible i del transport, a nivell local i europeu [MCRIT]
 • Raquel López – Especialista en models de simulació de xarxes de transport [MCRIT]
 • Judith Requena – Especialista en estudis i plans de mobilitat urbana sostenible, participació ciutadana i anàlisi ambiental [MCRIT]
 • Víctor Agulló – Especialista en transport públic [MCRIT]
 • Adriana Martínez – Especialista en trànsit viari i aparcaments [MCRIT]
 • Efrain Larrea – Especialista en logística urbana [MCRIT]
 • Berta Carreras – Especialista en maneres no motoritzades [MCRIT]
 • Rafa Rodrigo – Especialista en aspectes econòmics i avaluació [MCRIT]
 • Nati Franco – Responsable Sistemes d’informació geogràfica i cartografia i bases de dades [MCRIT]
 • Ramón Catalán – Responsable de desenvolupament informàtic [MCRIT]
 • María Teresa Guevara – Responsable d’Edició i comunicació, disseminació de resultats [MCRIT]
 • Laura Gutiérrez – Responsable d’Administració i organització [MCRIT]
El equipo redactor del Plan Director de la Bicicleta de Valencia (PDBV) está compuesto por la UTE Mcrit-Cercle:
 
 
 
 • Ignacio Díez Torrijos-Ingeniero agrónomo colegiado 2585, máster en arquitectura del paisaje, doctor por la Universitat Politècnica de València [CERCLE]
 • Anna Bonet Asensi-Arquitecta, máster en arquitectura del paisaje [CERCLE]
 • Iván Ramón Navarro-Geógrafo [CERCLE]
 • Julio Díaz García-Geógrafo [CERCLE]
 • Andreu Esquius – Experto en planificación de la movilidad urbana sostenible y el transporte [MCRIT]
 • Andreu Ulied – Experto en planeamiento estratégico territorial, de la movilidad sostenible y del transporte, a nivel local y europeo [MCRIT]
 • Raquel López – Especialista en modelos de simulación de redes de transporte [MCRIT]
 • Judith Requena – Especialista en estudios y planes de movilidad urbana sostenible, participación ciudadana y análisis ambiental [MCRIT]
 • Víctor Agulló – Especialista en transporte público [MCRIT]
 • Adriana Martínez – Especialista en tráfico viario y aparcamientos [MCRIT]
 • Efrain Larrea – Especialista en logística urbana [MCRIT]Berta Carreras – Especialista en modos no motorizados [MCRIT]
 • Rafa Rodrigo – Especialista en aspectos económicos y evaluación [MCRIT]
 • Nati Franco – Responsable Sistemas de información geográfica y cartografía y bases de datos [MCRIT]
 • Ramón Catalán – Responsable de desarrollo informático [MCRIT]
 • María Teresa Guevara – Responsable de Edición y comunicación, diseminación de resultados [MCRIT]
 • Laura Gutiérrez – Responsable de Administración y organización [MCRIT]